info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ ZE ZAHRÁDEK

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou

příspěvková organizace

ulice Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 00097811 DIČ: CZ00097811 tel.: 581 773 756

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ Z MÍSTNÍ ČÁSTI

LOUČKA, PODHOŘÍ, NOVÉ DVORY, TRNÁVKA

místní část města Lipníka nad Bečvou

datum přistavení

LOUČKA – hasičská zbrojnice (l ks velkoobjemový kontejner)

16.4.2021

– křižovatka směr Slavkov (l ks velkoobjemový kontejner)

16.4.2021

– hráz rybníka (chaty) (1ks velkoobjemový kontejner)

16.4.2021

PODHOŘÍ – u potoka (l ks velkoobjemový kontejner)

23.4.2021

naproti obchodu (l ks velkoobjemový kontejner)

23.4.2021

NOVÉ DVORY – u hasičské zbrojnice (l ks velkoobjem. kontejner)

30.4.2021

– točna u kyselky (l ks velkoobjemový kontejner)

30.4.2021

TRNÁVKA – u kapličky (l ks velkoobjemový kontejner

23.4.2021

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ ZE ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ

chatová oblast

datum přistavení

chatová oblast Ořechy – klubovna (l ks velkoobjemový kontejner)

7.5.2021

– rozcestí (l ks velkoobjemový kontejner)

7.5.2021

chatová oblast Za plynárnou (l ks velkoobjemový kontejner)

14.5.2021

chatová oblast Za chmelnicí (1ks velkoobjemový kontejner)

14.5.2021

chatová oblast Osecký jez pr. břeh (1ks velkoobjemový kontejner)

30.4.2021

 

V uvedený den bude do příslušné chatové oblasti nebo části města přistaven kontejner pro velkoobjemový odpad. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad než objemný

( např. je zakázáno ukládat televizory, ledničky, tekuté odpady, zářivky, výbojky, akumulátory a jiný nebezpečný odpad, STAVEBNÍ ODPAD – cihly, beton, střešní krytina).

Na plochu vedle kontejneru lze umístit biologický odpad ze zahrádek – OŘEZANÉ VĚTVE.

Odvoz kontejneru je vždy první pracovní den po datu přistavení.

V Lipníku n/B dne : 12. března 2021 Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník n/B

Velikost písma
Kontrast