info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kapacita pro sběr rostlinného odpadu se v roce 2016 navýší

Od roku 2010 funguje v Lipníku nad Bečvou a jeho místních částech separovaný sběr rostlinného odpadu a jeho zpracování na kompostárně v Lipníku.
Od prvního roku zahájení tohoto sběru byla veřejná prostranství města a místních částí vybavena počtem 303 ks hnědých odpadových nádob o objemu 240 litrů a 6 ks velkokapacitních plechových automobilových kontejnerů o objemu 16 m3. Kapacita kompostárny byla vyprojektována na 600 tun zpracovaného odpadu ročně.
Meziročně však stále roste množství posbíraného rostlinného odpadu od občanů a původně rozmístěné nádoby stále nestačí potřebám.
Již v roce 2015 nechaly technické služby rozmístit plošně dalších 11 označených plechových či plastových kontejnerů o objemu 1100 litrů, ale ani to stále nepokrylo stávající potřebu.
Od letošního roku bylo od března po městě a místních částech rozmístěno tedy dalších 10 hnědých plastových kontejnerů, které jsme získali za pomoci dotace při nákupu svozového vozidla Bonetti.
Zároveň byly rozmístěny ještě další 3 ks nástavbových plechových kontejnerů na vozidlo Bonetti o obsahu 5 m3 v ulicích Jezerská, Na zelince a Na Bečvě.
Tímto opatřením se navýšila kapacita nádob pro rok 2016 o dalších 26 m3. Zároveň byly provedeny úpravy zpevněné plochy na kompostárně, čímž se kapacita zpracování hmoty zvýšila z 600 t na 850 tun ročně. Kompostárna přešla do režimu odpadového hospodářství s nezbytnou evidencí a přesným vážením odváženého materiálu.
Uvidíme, zda bude tato kapacita již dostatečná. Stále platí také možnost, že si mohou občané sami zakoupit hnědou nádobu na rostlinný odpad (k dispozici na TS Lipník n.Beč.), která bude pak sloužit pouze pro jejich potřebu. Této možnosti již využili zejména lidé, žijící ve větších rodinných domech se zahradou.
Rád bych opět požádal všechny uživatele těchto nádob, aby do nich opravdu odkládali jen rostlinný materiál, který tam patří.
1. nové hnědé kontejnery o obsahu 1100 litrů
2. nové automobilové kontejnery o obsahu 5 m3 (Na zelince)
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Velikost písma
Kontrast