info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30

Město Lipník nad Bečvou nabídne občanům v rodinných domech nádoby na třídění.

 

Město Lipník nabídne občanům v RD nádoby na třídění

Lipník nad Bečvou – Od letošního července se v Lipníku nad Bečvou spouští nový systém třídění odpadů pro rodinné domy a menší bytové domy. Zapojení obyvatelé obdrží od města zdarma nádoby na plasty, papír a bioodpad. Celkem bude osloveno 1400 domácností v Lipníku nad Bečvou a v jeho místních částech.
Nový systém zvaný „door to door“ neboli „od dveří ke dveřím“ spočívá právě v přidělení odpadových nádob na bioodpad, plast a papír přímo k jednotlivým rodinným a bytovým domům s maximálně šesti byty. „Registrace do tohoto projektu bude dobrovolná, ale věříme, že o nový způsob svážení tříděného odpadu projeví zájem co nejvíce obyvatel města. Podobný systém již několik let úspěšně funguje například v Olomouci nebo ve Valašském Meziříčí,“ objasnil starosta města Miloslav Přikryl.
Jedním z hlavních cílů projektu, na který Lipník nad Bečvou získal dotaci, je zjednodušení třídění pro občany města a snížení množství směsného odpadu končícího na skládce.
Domácnost, která se do nového systému třídění odpadů zapojí, bude mít možnost získat zdarma tři nádoby o obsahu 240 l určené na papír, plasty a biologicky rozložitelné odpady (BRKO). Nádoby na plast a papír budou mít antracitovou barvu a na víku žluté a modré klipy pro snadné rozlišení. Nádoby na bioodpad pak budou mít typickou hnědou barvu. „Občané si budou moci zvolit, zda budou mít zájem o nádoby na všechny tři komodity, nebo jen o některé z nich,“ doplnil Přikryl.
Již v dubnu proběhne osvětová kampaň a průzkum v jednotlivých domácnostech, zda se do projektu chtějí zapojit či nikoliv. Veškeré informace o novém systému třídění odpadů budou zveřejněny na stránkách města. Obyvatelé rodinných a bytových domů navíc obdrží leták, který bude obsahovat podrobnosti o projektu, příslušné kontakty a základní informace o tom, jak jednotlivé složky odpadu správně třídit. O nové nádoby na tříděný odpad bude možné požádat prostřednictvím webového formuláře na stránkách města, e-mailem, telefonicky nebo osobně na Odboru životního prostředí.
Distribuce nádob na tříděný odpad bude probíhat v květnu a v červnu. Nový systém třídění odpadů začne naostro fungovat od 1. 7. 2021 .
Předběžný předpoklad je, že svoz papíru bude probíhat jedenkrát za 28 dní, svoz plastu jedenkrát za 21 dní, svoz BRKO v sezóně jedenkrát za 14 dní a v zimním období jedenkrát za 28 dní. Zároveň by se měla postupně snížit frekvence svozu směsného odpadu.
„Zkušenost z jiných měst je taková, že se po zavedení systému „door to door“ objem směsného odpadu v domácnostech výrazně snížil, protože občané mají mnohem komfortnější možnost třídění,“ dodal starosta.
Projekt na pořízení nádob na tříděnou složku komunálního odpadu je podpořen dotací z Operačního programu životního prostředí.

Velikost písma
Kontrast