info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30

Nová pravidla pro přidělování nádob na směsný komunální odpad pro domácnosti

Pravidla pro přidělování nádob na směsný komunální odpad pro domácnosti byla schválena radou města na 43 jednání dne 29.3.2021

Pravidla pro přidělování nádob na směsný komunální odpad pro domácnosti byla schválena radou města na 43 jednání dne 29.3.2021 usnesením č. 1239/2021 – RM 43 a nabyly účinnosti dne 1.4.2021 (viz. příloha).

Město Lipník nad Bečvou poskytuje občanům města a místních částí nádoby na směsný komunální odpad zdarma. Je poskytována jedna nádoba pro domácnost. Pokud je více než 6 členů domácnosti má tato domácnost nárok na další nádobu. Také pokud ve Vaší domácnosti vzniká větší množství komunálního odpadu, můžete individuálně tuto situaci řešit s provozovatelem systému odpadového hospodářství města, to je s Technickými službami Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace.

Nádoba na směsný komunální odpad Vám bude přidělena po vyplnění písemné žádosti, která je zveřejněna na stránkách města Lipník nad Bečvou v sekci Odpady ve městě, v záložce žádosti a formuláře a na stránkách Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace.

Tuto žádost použijte i v případě, kdy potřebujete nádobu na směsný komunální odpad vyměnit nebo opravit.

Pravidla pro přidělování a výměnu sběrných nádob

Velikost písma
Kontrast