info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30

Nová urnová místa na hřbitově v Lipníku nad Bečvou

Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o., jsou mimo jiné také správcem veřejného pohřebiště – hřbitova v Lipníku nad Bečvou. Slůvko „hřbitov“ má téměř jeden každý z nás v povědomí ve spojení s  nějakou smutnou událostí, se ztrátou blízké osoby. Přesto i tento prostor patří neodmyslitelně k našemu životu a je nedílnou součástí našeho města.

O tom, že proběhla revitalizace hřbitova se již psalo a mám zato, že většina občanů našeho města již měla možnost si nově upravený hřbitov prohlédnout.

V souběhu s revitalizací hřbitova však proběhla další stavba,  kdy ve snaze vyjít vstříc požadavkům občanů a zlepšit nabídku služeb v této oblasti, Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o. zajistily prostřednictvím firmy ARES Lipník nad Bečvou vlastním nákladem vybudování  základů pro 45 nových urnových míst. Tato místa plynule navazují na starý urnový háj, jsou jeho přirozeným pokračováním. Na rozdíl od původního urnového háje nejsou zde urnová místa v souvislých řadách, nýbrž v menších skupinkách, oddělených cestičkami a travnatými plochami.  Pro větší intimitu  návštěvníků i pro částečné zastínění, bude mezi skupinkami urnových hrobů vysazena nižší zeleň.

V současné době je obsazeno 12 z těchto nových urnových míst. Nájem urnového místa činí 90,50 Kč/m2/rok, tedy cca 900,- Kč na deset let (rozhodující je přesná výměra, včetně hrobového zařízení). Cena vybudovaných základů je 5.300,- Kč.

Případní  další zájemci se mohou hlásit přímo v kanceláři hřbitovní správy na hřbitově v Lipníku nad Bečvou. Provozní doba kanceláře je :

Pondělí, středa : 13,00 – 17,00 hodin

Úterý, čtvrtek, pátek : 8,00 – 12,00 hodin

Telefonní spojení : 733 521 940 (ve stanovenou provozní dobu)

E-mail : sprava.hrbitova@ts-lipnik.cz

Velikost písma
Kontrast