info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30
TS Novoročenka LL

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

Vážení občané,

blíží se konec roku a tak bych se rád krátce ohlédl za činností našich pracovníků během roku 2014.

Mimo běžných výkonů, které jsou pravidelným rituálem, jako vyvážení komunálního odpadu, údržby veřejné zeleně, místních komunikací a veřejného osvětlení jsme prováděli mnoho mimořádných aktivit.

Letošní rok byl také zvláštní tím, že jeho větší část nám propršela. Zima byla minimální, takže jsme se nemuseli naštěstí  potýkat s ledovými či zasněženými chodníky a komunikacemi. Jedinou vyjímkou byl začátek prosince, kdy na dobu tří dnů ochromila celou republiku ledovka a s ní spojené související problémy v dopravě, zásobování, apod. Zato tráva na všech veřejných prostranstvích nám rostla doslova před očima a intenzita sečení během roku byla nejméně dvojnásobná. Poslední seče a likvidace trávy proběhly, věřte, ještě 8.prosince v Trnávce.

Množství takto posečené trávy nám velmi komplikovalo situaci na kompostárně, která není na takové množství kapacitně, ani strojově a technologicky dimenzována. Přesto jsme se s tím vypořádali a rostlinný odpad v souladu s platnými předpisy zkompostovali. A nejen to. Během roku bylo odstraněno a zlikvidováno pět velkých valů staré zátěže, hmoty, která zůstávala za tu dobu ležet nezpracována. Dnes je na kompostárně pořádek, čisto, provádí se pravidelná údržba celé plochy . Koncem roku zde proběhlo zpevnění manipulační plochy pokládkou panelů, což nám dopomůže k lepší manipulaci s dováženým rostlinným materiálem v době klimaticky nepříznivých podmínkách. V jarních měsících nás potkalo několik dnů se silnými bořivými větry, jejichž důsledkem byly polámané a popadané stromy v zámeckém parku, na hřbitově, kolem cyklostezek a také na veřejném prostranství města. Veškerý úklid a následné práce s tímto spojené jsme zvládli sami a bez větších problémů.

I na dalších pracovištích došlo k mnoha změnám.

V samotném areálu technických služeb v ulici Za Porážkou proběhla výměna čtyř velkých vjezdových vrat, oprava soklu a plochy fasády, příjezdové brány a vše bylo označeno novými logy organizace. Správní budova prošla menší opravou (střecha, sklep, jímka, oprava soklu a fasády, nátěr, označení, vymalování). Celý areál byl uklizen, odvezen nepotřebný dlouho uložený materiál všeho druhu.Byl postaven přístřešek a sklad na dřevo, vytěžené z kácení dřevin pro potřeby města.

V areálu koupaliště proběhla oprava havarijního stavu na budově úpravy bazenové chemie a vody.

Byla opravena a nově natřena fasáda na všech provozních budovách a areál označen novými informačními cedulemi. V rámci provozu byli zaměstnáni noví odpovědní a svědomití správci areálu i plavčíci.

Areál sporotvišť na stadionu prošel také částečnými opravami. Proběhla kompletní výměna sedadel na celé ploše tribuny, opravena střecha venkovního WC, doskočiště a také zabezpečení nádrže na závlahu travnaté plochy hřiště. Koncem roku se uskutečnila náročná údržba a úprava umělého hřiště.

Na městském hřbitově byl opraven vstupní portál s novou fasádou a opraveny a natřeny vstupní brány. Před vchodem byla umístěna nová stylová kovaná informační vitrína.

Sběrný dvůr v Čechově ulici byl doplněn během roku novou technologií pro možnost sběru separovaného odpadu, lisem a novými sběrnými kontejnery. Koncem roku byla zahájena etapa stavebních úprav, která by měla být dokončena do dubna roku 2015. I za těchto ztížených podmínek probíhá provoz v nových otvíracích hodinách, které lépe vyhovují potřebám občanů města.

Na přelomu roku proběhla ve městě také výměna čtyřiceti nových plastových kontejnerů za staré plechové a částečné sladění barevnosti nádob podle druhu tříděného odpadu. Posílena byla některá kontejnerová stání o nádoby na papír.

Všechna pracoviště technických služeb i místa, kde provádíme pravidelnou údržbu byla označena novými informačními cedulemi a na mnoha místech byla instalována květinová výzdoba.

Letos novým stylem osázená a upravená střešní zahrada sklidila velký úspěch u návštěvníků města, turistů i našich občanů.

Během roku se provádělo velké množství drobných oprav chodníků, kanalizačních vpustí, místních komunikací a proběhla částečná výměna odpadkových košů za nové, plastové.

Během roku byl pořízen nový zametací stroj pro úklid místních komunikací, nová sekačka na trávu bezsběrového systému bioklip a koncem roku nová dodávka Renault Master.

Technické služby se během roku ale mimo svou vlastní činnost angažovaly také ve směru osvěty a propagace své práce pro veřejnost. Před zahájením letních prázdnin jsme uskutečnili v areálu koupaliště dětský den s mnoha atrakcemi pro naše nejmenší. V rámci Evropského týdne mobility byla připravena pro veřejnost a školy ukázka činnosti technických služeb při údržbě veřejné zeleně v areálu skateparku. S dětmi základních škol byl vysazen památný strom – lípa, symbol města.

V rámci hodů jsme se prezentovali společně s firmou EKO – KOM v propagaci třídění odpadů, později byl v tomto směru proveden i stylový polep svozového vozidla pro odpad.

Snažíme se aktivněji a pružněji reagovat na potřeby občanů a plnit jejich přání a úkoly zadané zřizovatelem. Domnívám se, že i v tomto směru se mnohem zlepšila komunikace mezi všemi stranami.

Pro vstup do dalšího roku 2015 bych nám všem popřál a rád věřil, že tento rok bude klidnější, bez živelných i lidských kalamit a závažných problémů. Každá potíž či problém mají své racionální řešení a takto bez emocí a vypjatých vztahů lze vždy dojít ke společnému cíli.

 

Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník n.Beč.

 

TS Novoročenka LL

Velikost písma
Kontrast