info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30
??????????????????????

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEŠNÍ ZAHRADY A ZÁMECKÉHO PARKU

Nový provozní řád zámeckého parku a střešní zahrady

 

V loňském roce byla provedena rozsáhlá revitalizace zámeckého parku, spočívající ve stavebních opravách chodníků, vybudování dvou fontán, nových výsadbách stromů a keřů a také rozsáhlá údržba vzrostlých stromů. Navíc byl zámecký park doplněn novým mobiliářem (lavičky a odpadkové koše) a dřevěnými prvky pro děti. Tato akce si vyžádala značné finanční prostředky. Je proto zájmem města a také provozovatele, jímiž jsou Technické služby Lipník nad Bečvou, aby tato významná dominanta města zůstala v patřičném stavu, který by sloužil k odpočinku a relaxaci jak občanům města, tak i turistům. Totéž se týká i střešní zahrady, evropského unikátu, který nám právem ostatní města závidí.

Proto vydal provozovatel s účinností od 1. června 2015 provozní řád jak pro zámecký park, tak i pro střešní zahradu. Provozní řády budou umístěny u každého vchodu do parku a u vstupu na střešní zahradu.

Nejdůležitější zásady využívání těchto míst bych zde shrnul do několika bodů:

–        sjednocuje se otevírací doba parku i střešní zahrady a to od 5,00 hodin do 22,00 hodin

(pro park platí celoročně, pro střešní zahradu v době jejího otevření a to od 1.4. do 31.10.)

–        park i zahrada slouží výhradně k relaxaci a odpočinku, jakékoliv další aktivity je nutno předem projednat s provozovatelem

–        v parku je povolen průjezd na kole po zpevněných vydlážděných cestách, nikoliv však po pískových stezkách

–        pohyb po travnatých plochách parku pro návštěvníky je povolen za předpokladu, že nebudou poškozovány či ničeny výsadby květin a keřů a poškozovány ostatní dřeviny

–        v parku je zákaz volného pohybu psů, majitelé jsou povinni mít své psy připoutané na vodítku

–        provozovatel parku i zahrady je oprávněn v nezbytných případech a to i v otevírací době tato místa uzavřít (jedná se většinou o bezpečnostní důvody – kácení stromů, rozsáhlá údržba, nebezpečné povětrnostní a klimatické podmínky  apod.)

–        u střešní zahrady je povolen vstup a pohyb pouze pěšky a jen po pískových stezkách, nikoliv po záhonech a trávnících

–        v parku i zahradě je zakázáno vstupovat do fontán, jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat a nebo je znečišťovat

 

Úplné znění provozního řádu lze také najít na vebových stránkách města či technických služeb v sekci fotogalerie.

 

Važme si tedy této naší přírodní památky a chovejme se k ní tak, aby nám co nejdéle vydržela ve stavu, který spousta lidí obdivuje a které si i my velmi ceníme.

 

Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou

 

?????????????????????? OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Velikost písma
Kontrast