info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30

Služby

opravy, údržba a rekonstrukce místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací a zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích, včetně opravy zábradlí

 zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení, včetně místních částí

 provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení, dle pasportu VO, opravy semaforů, montáž a a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem

čištění komunikací a prostranství, včetně zajištění zimní údržby

 zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidaci odpadů

 zajištění údržby, opravy a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazba květin a věnců

zajištění údržby, oprav a obnovy zámeckého parku

hřbitovní služby – evidence, vybírání poplatků, zajištění provozu, oprav a údržby

zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

údržba a opravy kanalizace a kanalizačních vpustí dle pasportu kanalizací

zajištění provozu, opravy a údržby veřejných WC tržnice a aut. nádraží

zajištění údržby a oprav kašen a laviček

zajištění údržby a oprav dětských zařízení, hřišť a pískovišť

provoz a údržba rekultivované skládky

zabezpečování přepravních služeb fyzickým a právnickým osobám, provádění služeb speciálními mechanizačními prostředky

silniční motorová doprava nákladní

zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin

nakládání s komunálním odpadem

správa hřbitova

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

zajištění sběru a svozu rostlinného materiálu, provozování komunitní kompostárny, kompostování

Velikost písma
Kontrast