info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30

Systém evidence odpadových nádob – UPOZORNĚNÍ

Vážení občané,
Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o. budou zavádět systém
evidence odpadových nádob pomocí instalace čipů propojených na
svozová vozidla a do evidenčního programu odpadového
hospodářství.
V první etapě, která bude zahrnovat směsný komunální odpad od
občanů, bude během měsíce července a srpna tento systém
odzkoušen v praxi. Později bude rozšířen a aplikován i na ostatní
nádoby tříděného odpadu a odpadů od firem.
V tomto období žádáme všechny občany města a místních částí
aby po obdržení písemné informace do schránek svých rodinných
domů či bytových domů přistavili všechny nádoby na směsný
komunální odpad v den svozu a ponechali je po dobu dvou týdnů stát
venku k provedení umístění čipů na nádoby. Nádoby přistavte a
ponechejte na místě i v případě že budou jen poloprázdné a nebo
i zcela prázdné.

Děkujeme za spolupráci

Velikost písma
Kontrast