info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30
výsadba dřevin 2

Technické služby obnovují veřejnou zeleň ve městě

Během měsíce dubna prováděli pracovníci technických služeb revitalizace travnaté plochy v lokalitě Za porážkou vedle areálu TS, kde byly odstraněny staré ploty, panely a kameny.

Plocha byla zrekultivována novou zeminou a zaset nový trávník. Na podzim zde přibudou okrasné keře, aby tato lokalita důstojně navazovala na ucelenou lokalitu úprav zeleně kolem skateparku a cyklostezky.

Další revitalizaci území prováděly technické služby také na místě křížení ulic Bratrská a Piaristická na ploše bývalého soukromého pozemku, které město na jaře odkoupilo od původního majitele. Zde proběhlo dorovnání terénu ornicí, úprava pláně a osetí plochy trávou. Koncem dubna přibyly výsadby tří kusů lípy srdčité.

Další výsadba stromů probíhala jednotlivě po městě a to v počtu 4 ks lípy srdčité a 4 ks dřezovce trojtrnného, zvaného jednodušejí dle latinského názvu gladičie.

Tento atraktivní a méně známý strom, původně pocházející z USA se vysazuje většinou jako soliterní či parkový strom. Má zajímavé žlutobílé hroznovité květenství a kvete v červnu.

Na přelomu dubna a května také proběhl výsev květnatých luk. Byly obnoveny dvě lokality z loňského roku a to u cyklostezky a pokusně vytvořeny dvě plochy také v zámeckém parku.

Květnaté louky u cyklostezky jsou vytvořeny z pěti druhů letniček směsi DOUCE FRANCE.

V zámeckém parku jsou provedeny výsevy směsí dvanácti druhů letniček s názvem CHRONO.

Lokality jsou po výsevu vypáskovány. Prosíme návštěvníky parku aby do těchto míst nevstupovali a nepouštěli sem ani děti a už vůbec ne své pejsky.

Odměnou za to nám všem bude množství krásně kvetoucích bylin, které ještě zpestří a umocní již tak atraktivní prostředí zámeckého parku.

 

Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník nad Bečvou, p.o.

 

 

výsadba dřevin 2 výsadba dřevin 1

Velikost písma
Kontrast