info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30
kácení stromů cyklostezka

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ

 

Pracovníci Technických služeb Lipník nad Bečvou provádějí během měsíce března údržbu veřejné zeleně jak ve městě a místních částech, tak také v extravilánu města. Jedná se o běžný ořez a údržbu stromů veřejné zeleně, tak i kácení dřevin starých, nemocných a poškozených na základě povolení odboru životního prostředí. Mimo to probíhá velká údržba zeleně kolem cyklostezky Bečva zejména na straně u Nových Dvorů a Týna n.Beč. Zde jsou odstraňovány vzrostlé topoly, které byly značně proschlé a ohrožovaly zdraví a bezpečnost cyklistů a bruslařů pohybujících se po cyklostezce. Větve a klestí po těžbě je likvidováno přímo na místě štěpkováním. Žádáme uživatele cyklostezky, aby zde dbali bezpečnosti při pohybu, neboť většina prací se koná za běžného provozu.
 
Ing.Dušan Pořízka, ředitel TS
kácení stromů cyklostezka kácení stromu cyklostezka likvidace klestu po kácení cyklostezka
Velikost písma
Kontrast