info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30

Zavedení sběru kovu na kontejnerových stáních

V minulém týdnu byly v našem městě a místních částech rozmístěny na každé kontejnerové stání nádoby na sběr kovů. Svoz nádob bude probíhat ve 14-ti denních intervalech. Přidáním této komodity, se snažíme zvýšit komfort pro třídění odpadů, bez nutnosti docházet na sběrný dvůr.

Co do nádob patří:

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky atd.

Co do nádob NEPATŘÍ!

Plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrném dvoře samostatně. A dále do nich nepatří těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Na sběrný dvůr můžete i nadále kromě menších kovových odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty.

Velikost písma
Kontrast