info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30

Odpadové hospodářství

Harmonogram svozu odpadu 1.1. – 30.6.2022 Žádost o nádobu na Směsný komunální odpad…

Koupaliště

Koupaliště Lipník nad Bečvou

Sběrný dvůr

Lze zde zdarma odevzdávat objemné odpady, nebezpečné odpady a zároveň využít toto místo pro zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů.

Kompostárna

Kompostárna v Lipníku nad Bečvou je umístěna na tělese rekultivované skládky SUDOL vedle silnice na Loučku.

Správa hřbitova

Včetně zajištění zimní údržby

Sportovní hala

Hala je zaměřena prioritně na míčové sporty a je doplněna lezeckou stěnou a posilovnou.

Velikost písma
Kontrast