info@ts-lipnik.cz
Telefon: +420 581 773 756
Po až Pá 6.00 – 11.15 12.00 – 14.30

Harmonogram svozu odpadu 1.1. – 30.6.2022

Žádost o nádobu na Směsný komunální odpad

Žádost o přihlášení do systému D2D

Přihlášení do systému „Lipník nad Bečvou – door to door systém sběru a svozu“

Stručná definice odpadového hospodářství

Co je to tedy vlastně odpadové hospodářství? Zjednodušeně řečeno se jedná o aktivitu, jež je zaměřena na předcházení vzniku odpadů, případně na nakládání s odpady. Spadá sem ovšem rovněž péče o místo, kde jsou takové odpady uloženy a v neposlední řadě také důkladná kontrola všech těchto činností. Možná vás překvapí, že v rámci České republiky je tato oblast součástí národního hospodářství teprve v posledních cca 25 letech! Před rokem 1989 totiž stát do této oblasti legislativně takřka nezasahoval, ovšem s výjimkou právní úpravy využívání druhotných surovin. Nutno dodat, že k další změně v odpadovém hospodářství došlo po vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004.

8. Odpadové hospodářství - svozy odpadu

Velikost písma
Kontrast